NIEUWE CAO ACHMEA

ACHMEA NAAR 34-URIGE WERKWEEK

Tekst Ronald de Kreij Beeld Marieke Balk

WILLEM ROOS: ‘HET IS GOED GEREGELD’

De ongeveer 13.000 medewerkers van verzekeraar Achmea krijgen vanaf 1 januari 2021 een standaard 34-urige werkweek met behoud van salaris. Dat is afgesproken in de nieuwe cao. Die voorziet verder onder meer in het recht op verlofsparen en een zogenoemde stap-terug-regeling.

Willem Roos, specialist Acceptatie en Beheer bij het onderdeel pensioenverzekeren van Achmea in Leeuwarden, schoof als kaderlid van FNV Finance aan bij het cao-overleg. Dat was niet de eerste keer, wel zijn laatste. Roos wordt dit jaar 64 en zijn werk vervalt. Hij maakt gebruik van het sociaal plan, dat onderdeel uitmaakt van de cao. ‘Het is goed geregeld’, zegt hij, ‘dus ik heb er vrede mee om eerder weg te moeten. Dat was zo goed als onvermijdelijk, omdat er onder andere door de automatisering minder werk is.’

Dit laatste lag deels ook ten grondslag aan de omschakeling van de 36- naar een 34-urige werkweek. Hiermee denkt de verzekeraar de gevolgen van de toegenomen automatisering te kunnen ondervangen. Door het gebruik van bijvoorbeeld chatrobots en algoritmes is een deel van de administratieve taken geautomatiseerd. Hierdoor is minder personeel nodig. Door het verkorten van de werkweek hoopt Achmea het overgebleven werk eerlijker te kunnen verdelen waardoor minder snel gedwongen ontslagen zullen vallen.

BIJNA 7 PROCENT

Feitelijk komt een 34-urige werkweek met behoud van salaris neer op bijna 7 procent loonsverhoging. Dit jaar krijgen de medewerkers er alvast 1 procent bij. Parttimers mogen er voor kiezen om hetzelfde aantal uren te blijven werken en krijgen er dan nogmaals 5,88 procent bij. Fulltimers hebben die mogelijkheid sowieso de eerste twee jaar van de regeling. Daarna kunnen ze in overleg gebruik maken van het cafetariasysteem om meer of minder uren te werken. Nieuwe krachten worden aangenomen op 34 uur.

In een persbericht schrijft Achmea dat de kortere werkweek bijdraagt aan “maatschappelijke thema’s als vitaal doorwerken bij een stijgende pensioenleeftijd, het beter verdelen van werk- en zorgtaken tussen partners en een betere balans tussen werk en privé.” In het verlengde hiervan past ook de afspraak over verlofsparen. Roos: ‘Met het oog op het pensioenakkoord komt er een verlofspaarregeling zodat medewerkers eerder kunnen stoppen met werken of minder gaan werken in de aanloop naar hun pensioen.’

GEZOND DE EINDSTREEP HALEN

Ook heeft FNV Finance met Achmea afspraken gemaakt over een zogenaamde stap-terug-regeling. Hierdoor kunnen medewerkers een stap terug doen in functieniveau en vanaf 60 jaar in uren. Het salaris wordt dan in drie stappen afgebouwd naar het salaris dat hoort bij de nieuwe situatie. De pensioenopbouw blijft tijdens de afbouw 100 procent.

Roos hierover: ‘Voor de medewerkers is dit een mooie afspraak om gezond de eindstreep te kunnen halen. Veel oudere medewerkers werken al hun hele leven in deze sector waar de werkdruk hoog is en de veranderingen snel gaan. Hierdoor kunnen ze aan het einde van hun loopbaan een stapje terug doen zonder dat dit een groot effect heeft op hun pensioen. Daarnaast geeft het jongere medewerkers ook de kans door te stromen naar functies waarvan de kennis nog in huis is. Voor zowel de jongere als oudere medewerkers als Achmea zelf, is dat heel prettig.’

'ALWEER GELUKT'

Omdat Roos dit jaar bij Achmea vertrekt, profiteert hij nauwelijks van de aantrekkelijke nieuwe cao-afspraken die hij zelf heeft meehelpen opstellen. ‘Tja, dat is natuurlijk wel een beetje sneu voor mensen zoals ik’, zegt hij. ‘Dit hebben we in het cao-overleg dan ook ondervangen. Dus hebben we voor iedereen die voortijdig vertrekt – andere baan, pensioen of bijvoorbeeld vallend onder het sociaal plan – een compensatie afgesproken van 2,25 procent over het loon van 2020 tot aan de datum van vertrek.’

Met Roos’ naar voren gehaalde vertrek komt dan weliswaar een einde aan zijn bijna 35 jaar lange carrière bij Achmea (daarvoor werkte hij 10 jaar bij het Kadaster), maar niet aan zijn activiteiten voor de bond. ‘Ik blijf me voor de bond inzetten. Dat doe ik trouwens al langer. Dit jaar ben ik 40 jaar lid. Ik heb in de ondernemingsraad en de centrale ondernemingsraad gezeten, ben uiteindelijk voorzitter van de concernraad geworden en heb diverse malen de cao-onderhandelingen bijgewoond. Dat is interessant om mee te maken. Er wordt scherp onderhandeld, maar met respect voor elkaars standpunten. De intentie is er uit te komen en samen iets moois neer te zetten. Dit laatste is bij de laatste onderhandelingen denk ik alweer gelukt.’

Deel deze pagina