ARBO

WERKDRUKTEMETER MEET WERKPLEZIER

Tekst Ronald de Kreij Beeld FNV, Shutterstock

NA DE TEST VOLGT DIRECT FEEDBACK MET PRAKTISCHE TIPS

Nieuw en gratis beschikbaar voor alle bedrijven in de verzekeringsbranche: de Werkdruktemeter. Bedoeld om werknemers en werkgevers te stimuleren met elkaar het gesprek aan te gaan en waar nodig de werkdruk te verlagen en het werkplezier te verhogen.

Werkdruk. Dat klinkt gevoelsmatig toch een stuk zwaarder dan werkdrukte. Vandaar dat de samenstellers van de Werkdruktemeter het instrument deze naam hebben gegeven: ze willen het allemaal niet te zwaar maken. Het werk moet vooral leuk zijn, en zeker niet zwaar op de schouders drukken.

De Werkdruktemeter zal in een grote behoefte voorzien, verwacht vakbondsbestuurder Gerard van Hees van FNV Finance. ‘Met dit instrument verzamel je concrete informatie. Daarmee kunnen managers het gesprek aangaan over het werkplezier en de mogelijkheden om werkdruk individueel, via een gerichte teamaanpak of op ondernemingsniveau aan te pakken.’

BESPREEKBAAR

De Werkdruktemeter vloeit voort uit een afspraak in de cao voor het Verzekeringsbedrijf en is in opdracht van de cao-partijen ontwikkeld. Hij is overigens niet alleen bedoeld om werkplezier en werkdruk te meten, maar vooral ook om beide onderwerpen bespreekbaar te maken en te houden.

Het instrument is te vinden op internet onder www.werkdruktemeter.nl. Om toegang te kunnen krijgen moet degene die zich bezighoudt met het personeelsbeleid, bijvoorbeeld een HR-manager, een licentiecode aanvragen. Daarmee is hij of zij ook meteen de coördinator voor het bedrijf.

Dit laatste is een bewuste keuze, vertelt Van Hees. ‘Het instrument is voor iedereen bedoeld, maar we hebben er voor gekozen om iemand aan te wijzen die het instrument openstelt voor gebruik. Vervolgens kunnen medewerkers en leidinggevenden ermee aan de slag. Als dat is gebeurd en er is de nodige ervaring mee opgedaan, dan kunnen we het gebruik breder openstellen. Door er in het begin iets meer begeleiding op te zetten, verhogen we de kans dat er ook daadwerkelijk iets met de resultaten wordt gedaan. Maar ik ben pas echt tevreden als 80 procent van de verzekeraars de Werkdruktemeter straks ook daadwerkelijk gebruikt en als 75 procent leidt tot een concreet actieprogramma.’

ELF BASISVRAGEN

De coördinator krijgt met de licentiecode toegang tot het dashboard van de meter. Daarin maakt hij teams aan. De coördinator kan vervolgens leidinggevenden uitnodigen om met de Werkdruktemeter aan de slag te gaan. De leidinggevenden op hun beurt nodigen teamleden uit om de meter in te vullen.

De meter zelf bestaat uit elf basisvragen die de belangrijkste thema’s rondom werkdruk omvatten. Als een medewerker een basisvraag negatief beantwoordt, krijgt hij vervolgvragen die meer de diepte in gaan. Na de test volgt direct feedback met praktische tips. De medewerker kan de resultaten downloaden of via een e-mail naar zichzelf sturen.

‘De vragen laten precies zien wat relevant is’, aldus Van Hees. ‘Als je een negatief antwoord geeft en in vervolgvragen terechtkomt, is dat immers meteen al een indicatie dat er meer aan de hand is.’

VOLLEDIG ANONIEM

Overigens is de test volledig anoniem. Namen en e-mailadressen worden niet gekoppeld aan de uitslag, zodat een leidinggevende niet weet wie de test heeft gedaan en wat ingevuld is. Twee weken na de test worden automatisch de naam en het e-mailadres van de werknemer verwijderd. Om de anonimiteit verder te waarborgen, krijgt de leidinggevende pas resultaten te zien als minimaal vijf medewerkers de vragen hebben beantwoord.

Deel deze pagina