VERKIEZINGEN

STEMMEN OVER DE FINANCIËLE SECTOR

Tekst Gerard van Hees Beeld Jan Lankveld, Shutterstock

DE MEESTE PARTIJEN BEPLEITEN EEN BETERE RECHTSBESCHERMING VAN VERZEKERDEN

De partijprogramma’s voor de verkiezingen van 17 maart herbergen verschillende beleidsvoornemens die de banken en verzekeraars direct raken. Welke standpunten bevatten de programma’s van de grootste zeven partijen in de Tweede Kamer: VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP en PvdA? Er is de nodige ambitie.

De zorg en ook zorgverzekeraars zijn ingebed in heel veel wetgeving. Zo geldt ook voor zorgverzekeraars bijvoorbeeld de Wet Normering Topinkomens, oftewel de 'Balkenende-norm'. De SP is de enige partij die af wil van verschillende zorgverzekeraars en toe wil naar één Nationaal Zorgfonds. Voor linkse partijen is de marketing en reclame van de verzekeraars een doorn in het oog. Dat geld moet naar de zorg, menen zij. De PvdA benadrukt ook dat er gewoon één zorgpolis moet komen voor het basispakket. En het eigen risico is een doorn in het oog van de PvdA, GroenLinks, SP en PVV. De VVD wil de hoogte van het eigen risico bevriezen. Een verbod op winstuitkeringen is te vinden bij onder andere PVV en PvdA.

RECHTSBESCHERMING

De meeste partijen hebben ook oog voor de wijze waarop verzekerden worden behandeld. Ze bepleiten allemaal een betere rechtsbescherming. De SP noemt daarbij expliciet ook letselschade. Afhandeling daarvan duurt veel te lang. Dit punt kan de FNV alleen maar onderschrijven. In het verleden is de bond vanuit de juridische hulpverlening via FNV Letselschade met verzekeraars in gesprek geweest hierover. De PvdA noemt ook de woekerpolissen.

VOLKSBANK

De Volksbank, sinds 2013 in handen van de Staat, mag zich verheugen in een grote politieke belangstelling. D66 wil dat het maatschappelijk profiel van deze bank blijft bestaan, de PvdA wil haar niet naar de beurs brengen en GroenLinks wil van haar een 'voorbeeldbank' maken. Het CDA wil een 'vertrouwde en coöperatieve bank'.

Verder stelt GroenLinks voor om zaken- en consumentenbanken te splitsen, zodat de nutsfunctie van banken versterkt wordt. Dit standpunt wordt ook ingenomen door onze internationale vakbondsorganisatie UNI Finance Europe, destijds verwoord als reactie op de kredietcrisis. Het betalingsverkeer is daardoor minder afhankelijk van de grillen van de economie.

TOEZICHT

Toezicht op banken is ook populair. Zowel VVD als GroenLinks zien voor banken een rol in het tegengaan van financiering van terrorisme. De andere partijen zullen daar niet tegen zijn. D66 en GroenLinks willen de kapitaaleisen voor banken verhogen. De hoge kosten van het toezicht zijn voor D66 reden om te pleiten voor 'proportioneel' toezicht.

Dat punt heeft deze partij gemeen met FNV Finance, dat eerder 'slim' toezicht bepleitte vanuit de constatering dat de kosten van het toezicht het bijna onmogelijk maken om als kleine verzekeraar zelfstandig te blijven. De VVD bepleit dit ook in combinatie met minder beperkingen voor nieuwkomers en meer concurrentie. De PvdA wil de bankenbelasting verhogen.

GROEN BELEGGEN

Tot slot is het niet verbazingwekkend dat alle partijen, op de PVV na, het hebben over groen beleggen respectievelijk investeren en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De kredietcrisis en het klimaat laten op deze manier hun sporen na. De financiële sector speelt in de ogen van de politieke partijen aldus enkele belangrijke rollen. De sector wordt niet alleen een rol toegedicht door investeringen in het juiste spoor te zetten, maar ook door een rol te spelen in wat niemand wil inzake criminaliteit en terrorisme.

DE HOGE KOSTEN VAN HET TOEZICHT ZIJN VOOR D66 REDEN OM TE PLEITEN VOOR 'PROPORTIONEEL' TOEZICHT

Deel deze pagina