VERZEKERAARS

TEVREDENHEID OVER NIEUWE CAO

Tekst Ronald de Kreij Beeld Jan Lankveld, Shutterstock

‘OUDERE MEDEWERKERS KUNNEN ZONDER BOETE DRIE JAAR EERDER MET PENSIOEN’

FNV Finance heeft met het Verbond van Verzekeraars een nieuwe cao afgesloten voor de 35.000 werknemers bij de verzekeringsbedrijven. Dit is de eerste cao in de financiële sector waarin is geregeld dat de werknemers eerder met pensioen mogen.

Gelet op de uitkomsten lag het in de verwachting dat de FNV-leden met de afspraken zouden instemmen. En dat deden ze dan ook. ‘Het is een hele mooie, eigentijdse cao’, oordeelt FNV-onderhandelaar Gerard van Hees. ‘Ik ben blij met hetgeen wij hebben afgesproken. Deze cao geeft de mensen in de verzekeringsbranche voor het komende jaar rust over hun arbeidsvoorwaarden.’

De nieuwe cao geldt voor een jaar en loopt tot eind 2021. In dit jaar krijgen de medewerkers een loonsverhoging van 2,25 procent. Die stijging is onderverdeeld in twee stappen: eerst 1,5 procent per 1 februari, daarna nog 0,75 procent per 1 juli. Van Hees hierover: ‘Dit is een prima loonafspraak. Het is misschien minder dan de vorige keer, maar we hebben wel te maken met corona en in dat licht is dit goed.’

THUISWERKEN

Ook zijn in de nieuwe cao kaderafspraken gemaakt over thuiswerken, kantooraccessoires en eventuele vergoedingen daarvoor. Van Hees: ‘Met de afspraken over tijd- en plaatsonafhankelijk werken, thuis of ergens anders dan op kantoor, hebben we een kader aangegeven waarbinnen dingen geregeld moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan dagvergoedingen en vergoedingen voor spulletjes. De precieze verdere invulling van deze afspraken wordt per verzekeringsmaatschappij in nauw overleg met de ondernemingsraad uitgewerkt.’

EERDER STOPPEN

Misschien wel de mooiste afspraak in de nieuwe cao is volgens de FNV-onderhandelaar de mogelijkheid voor oudere werknemers om drie jaar eerder te kunnen stoppen met werken. Hier stond lange tijd een forse boete op, maar dankzij het pensioenakkoord dat de FNV met de overheid heeft gesloten is dit nu wel weer mogelijk gemaakt. ‘Deze cao is de eerste in de hele financiële sector waarin we dit hebben geregeld voor de werknemers’, aldus Van Hees.

Dankzij deze afspraak kunnen oudere medewerkers drie jaar eerder met pensioen. De kosten worden gedragen door de werkgevers. Die stellen voor iedereen die van de regeling gebruik maakt een bedrag van 21.200 euro bruto per jaar beschikbaar, dat kan worden gebruikt om het pensioen te vervroegen. Dat komt neer op 1767 euro bruto per maand. Deze bijdrage compenseert het gemis aan AOW. De werknemer kan er zelf voor kiezen om het pensioen naar voren te halen om tot een acceptabel inkomen te komen. Pensioen naar voren halen leidt levenslang tot een lagere uitkering, maar voor deze groep medewerkers is het meeste pensioen op basis van 65 jaar opgebouwd.

Deze zogenoemde RVU-regeling geldt vooralsnog voor vijf jaar. Iedereen die binnen die periode binnen drie jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kan er aan deelnemen en mag de regeling vervolgens ook afmaken. Er is dus na die vijf jaar nog maximaal drie jaar uitloop. Teruggerekend betekent dit dat de regeling openstaat voor mensen die nu 59 jaar of ouder zijn. Wie wil deelnemen, moet dat zelf aanvragen en kan dan vervolgens op 64-jarige leeftijd met pensioen.

MEER AFSPRAKEN

Overigens heeft FNV-bestuurder Van Hees meer afspraken gemaakt in de nieuwe cao. Een daarvan is het gebruik van een zogenoemde Werkdruktemeter. Deze is bedoeld om het werkplezier van alle medewerkers te meten, met als uiteindelijk doel om het onderwerp werkdruk bij verzekeraars bespreekbaar te maken en te houden. Dit instrument is in opdracht van de cao-partijen ontwikkeld (zie ook het artikel over de Werkdruktemeter).

Andere afspraken betreffen onder meer een duurzaam inzetbaarheidsbudget, een vitaliteitsregeling en een carrièreswitchregeling. Zie voor meer informatie over de inhoud van de cao de website van FNV Finance, www.fnv.nl/finance.

Gerard van Hees: ‘Een hele mooie, eigentijdse cao.’

Deel deze pagina