WEBINAR

SNAP JE PC EN BLIJF FIT

Tekst Ronald de Kreij Beeld Shutterstock

‘WE MOETEN TERUG NAAR DE TEKENTAFEL EN BEPALEN HOE OM TE GAAN MET KENNISWERKERS’

Druk, drukker, drukst. Zeker nu we vooral thuis werken lijken we het achter onze computer alleen maar nog drukker te krijgen. Maar gaan we wel goed met onze digitale middelen om? Filosoof Martijn Aslander verzorgde op verzoek van de sociale partners in de verzekeringsbranche een webinar over digitale fitheid.

FNV Finance heeft samen met het Verbond van Verzekeraars en de andere bonden in de verzekeringsbranche in 2019 de Sociale Agenda 'Samen op weg naar brede inzetbaarheid' gepubliceerd. De agenda geeft richting aan diverse actuele thema’s, waaronder digitale fitheid. In het verlengde hiervan verzorgde filosoof Martijn Aslander eind januari op verzoek van de cao-partijen een webinar. Hij maakte duidelijk dat de noodzaak groot is om digitale fitheid hoog op de agenda te zetten én te houden, zeker in tijden van corona.

Aslander stond tijdens zijn inleiding niet alleen stil bij de vraag hoe je digitaal fit wordt, maar vooral ook hoe je fit blijft. ‘Als je meer dan vier uur per dag achter je pc zit, en dat doen zo’n 4 à 5 miljoen mensen in Nederland, dan ben je een kenniswerker. Het betekent dat je vooral met je hoofd werkt. Bij verzekeraars werken veel kenniswerkers, maar niemand weet wat kenniswerkers precies zijn. En omdat we dat niet precies weten, weten we ook niet hoe we met die kenniswerkers moeten omgaan en wat zij nodig hebben. We verspillen dus tijd en energie. Onnodig!’

MEER DOEN IN MINDER TIJD

Aslander heeft zich als oprichter van lifehacking.nl verdiept in de vraag hoe we meer kunnen doen in minder tijd, met meer impact en minder stress. ‘Werken met je hoofd is eigenlijk geen goed idee. Ons hoofd is een enorme energieslurper. Als je de hele dag thuis werkt en constant wordt gestoord, dan verlies je de focus. Elke keer kost het daarna zeker zeven minuten om weer in je flow te komen. Ook dat kost dus onnodig veel energie.’

Als het aan Aslander ligt, gaan we opnieuw kijken naar de juiste belasting van ons brein. ‘Afgelopen jaar was alles gericht op de digitale wereld. Hoe kan het dan dat digitale vaardigheden niet op de HR-agenda staan? Zeker vanuit duurzame inzetbaarheid is dat raar. We zijn vaak zo’n vijf tot zes uur per dag met digitale middelen in de weer. Dan moeten we mensen toch leren hoe ze daarmee om moeten gaan? Iedereen doet nu maar wat. Vooral het werken vanuit de mailbox is een groot aandachtspunt. Wil je als werknemer zelf de regie terugpakken op jouw agenda, dan is het verstandig om je mail op een aantal vaste momenten per dag te bekijken.’

FYSIEK EN MENTAAL FIT

De conclusie is helder, zo gaf Aslander aan. ‘We moeten terug naar de tekentafel en bepalen hoe we om moeten gaan met kenniswerkers. In de jaren zeventig is ons al beloofd dat robotisering en automatisering ons minder werk zouden opleveren, maar wat is er werkelijk gebeurd? We krijgen massaal met opgebrande en gefrustreerde mensen te maken. We verspillen tijd en energie, omdat we niet weten hoe we met de pc om moeten gaan. Ik zeg wel eens dat we een auto hebben met motor en wielen, maar hem nog steeds gebruiken als een trapauto. Wij gebruiken onze pc immers al jaren als een moderne typemachine. En ergens vinden we dat nog normaal ook.’

Dit laatste wijt Aslander aan het feit dat wij met mensen bezig zijn en niet met knopjes. ‘Daar hebben we de IT-afdeling toch voor?’ Volgens hem ligt de verantwoordelijkheid vaak ergens in de driehoek HR – informatievoorziening – IT. ‘En juist omdat het zo versplinterd is, doet niemand er iets mee.’

ROL VOOR HR

De filosoof voorziet vooral een grote rol voor de HR-afdelingen. ‘Digitaal fit zijn, heeft te maken met ons gedrag. En eerlijk gezegd worden wij niet graag aangesproken op onze werkroutines. Daar houden we niet van.’ 

Stap één is daarom dat mensen zich digitaal bewust moeten zijn. ‘Mensen moeten snappen dat werken met digitale middelen risico’s kan hebben, bijvoorbeeld een pijnlijke schouder kan opleveren. Daarnaast moeten vooral kenniswerkers beschikken over de juiste vaardigheden. Als je je pc snapt, kun je veel tijd besparen.’

Het webinar van Martijn Aslander werd digitaal bijgewoond door ongeveer 150 belangstellenden uit de verzekeringsbranche, vooral HR-functionarissen. Aansluitend is de link naar het webinar verspreid onder de verzekeringsmaatschappijen en hebben ook veel anderen ernaar gekeken. Inmiddels is het filmpje niet meer online, maar een hand-out van de presentatie is nog wel beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen deze opvragen bij linda.eijpe@fnv.nl.

‘Robotisering en automatisering hebben ons vooral opgebrande en gefrustreerde mensen opgeleverd.’

Deel deze pagina