ACHMEA

VERDUURZAMEN OP KOSTEN VAN DE BAAS

Tekst Ronald de Kreij Beeld FNV, Shutterstock

Aukje Falger: ‘Echt juichend waren we niet over de voorstellen van Achmea.’

Het wordt bijna een gebeurtenis om naar uit te kijken: de nieuwe cao van Achmea. Wat zal er nu weer uit de hoge hoed tevoorschijn komen? En ja hoor, Achmea weet zich opnieuw te onderscheiden. De medewerkers krijgen ieder eenmalig 2.500 euro “klimaatbudget”, te gebruiken om te verduurzamen.

De vorige cao van Achmea – bekend van de merken FBTO, Interpolis, Zilveren Kruis en Centraal Beheer – haalde ook al het landelijke nieuws. De ongeveer 13.000 medewerkers van de verzekeraar kregen vanaf 1 januari 2021 een 34-urige werkweek, met behoud van salaris. Dat is omgerekend een loonstijging van bijna 7 procent. Wie liever 36 uur bleef werken kreeg er in stappen 6,88 procent bij, maar nieuwe krachten werden vanaf dat moment allemaal voor 34 uur aangenomen, of naar rato in deeltijd. Volgens Achmea draagt een kortere werkweek bij aan “maatschappelijke thema’s als vitaal doorwerken bij een stijgende pensioenleeftijd, het beter verdelen van werk- en zorgtaken tussen partners en een betere balans tussen werk en privé".

De onlangs afgesloten nieuwe tweejarige cao voorziet opnieuw in een maatschappelijk thema. Behalve 4 procent meer loon in twee stappen plus een eenmalige uitkering van 750 euro bruto én een onbeperkt opleidingsbudget, krijgen de medewerkers tevens een klimaatbudget van 2.500 euro netto. Dit bedrag kunnen zij vanaf 2023 besteden aan verduurzaming. Denk aan zaken als een fiets voor woon-werkverkeer, een energiezuinige wasmachine of isolatie van het eigen huis. Het geld moet in ieder geval een bijdrage leveren aan een duurzame leefstijl en daarmee aan verbetering van het klimaat. Tegenover dit alles bestaat overigens wel een versobering van de pensioenopbouw: in plaats van 50 procent draagt de werkgever hieraan voortaan 40 procent bij.

EINDBOD

‘Het idee van het klimaatbudget is afkomstig van Achmea zelf’, vertelt FNV-onderhandelaar Aukje Falger. ‘Prima’, zeiden wij, ‘maar houd de kosten daarvan dan ook buiten het arbeidsvoorwaardenoverleg. Dat was ook het geval, zo verzekerde de werkgever ons, want de 50 miljoen euro die dit kost was uit de winst gehaald en zou niet ten koste gaan van iets anders.’

Echt juichend reageerden de vakbond overigens niet op de cao-voorstellen van Achmea. ‘We vonden de verlaging van de pensioenbijdrage van de werkgever wel wat veel, maar Achmea hield er aan vast. Daarom is het uiteindelijk een eindbod geworden, dat wij aansluitend aan onze leden hebben voorgelegd. Die hebben ingestemd, evenals de leden van het CNV. De achterban van vakbond De Unie ging niet akkoord, maar heeft daarmee de cao niet kunnen tegenhouden.’

AANVULLING OP PENSIOEN

Het personeel krijgt drie jaar de tijd om een goede bestemming te vinden voor het klimaatbudget. Falger: ‘De komende tijd gaan we samen met de werkgever kijken hoe we de regeling verder zullen uitwerken. We zijn ons bewust dat niet iedereen het budget zal gebruiken. Bijvoorbeeld omdat iemand zijn huis al geïsoleerd heeft, in een huurhuis woont en dus niet zelf zal gaan verduurzamen, of omdat er zojuist al een energiezuinige wasmachine is gekocht. Het plan is daarom dat wanneer het budget in 2025 nog niet is gebruikt, het in een groen beleggingsfonds mag worden gestoken. Wanneer de werknemer dat even laat staan, kan de winst desgewenst gebruikt worden als aanvulling op het pensioen. Maar zoals gezegd, over de details moeten we het nog hebben.’

HET GELD KAN WORDEN GEBRUIKT VOOR ZAKEN ALS EEN FIETS VOOR WOON-WERKVERKEER OF ISOLATIE VAN HET EIGEN HUIS

Deel deze pagina