CAO-OVERLEG

BOND EN NN WEER OM DE TAFEL

Tekst Ronald de Kreij Beeld FNV, Shutterstock

FNV FINANCE STUURT NU AAN OP EEN DRIEJARIGE CAO

Het inmiddels anderhalf jaar slepende cao-overleg bij financieel dienstverlener NN Group is een nieuwe fase ingegaan: de partijen zitten weer om de tafel. FNV-onderhandelaar Bernadette Vloon ziet lichtpuntjes. ‘Vrijwel ongewijzigde voortzetting van het sociaal plan en een goede pensioenregeling, maar ja, het loon he?’

Het overleg bij NN Group (o.a. Nationale Nederlanden) lag sinds eind september stil omdat de vakbonden FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie na ruim een jaar praten tot de conclusie kwamen dat er nauwelijks vooruitgang was geboekt. De oude cao was al op 1 januari 2021 afgelopen, en op een nieuwe cao was nog altijd weinig zicht. De bonden vroegen 3 procent meer loon (of in ieder geval even veel als de loonstijging bij vergelijkbare bedrijven), maar NN hield vast aan kostenbeheersing en krimp van de organisatie. In het verlengde van dit laatste was het voor de bonden van belang dat het bestaande sociaal plan overeind zou blijven, maar ook die wilde NN versoberen.

PETITIE EN TAART

‘Om de boel weer in beweging te krijgen hebben we NN in december een petitie aangeboden die was ondertekend door 2373 medewerkers van het bedrijf’, zegt FNV-bestuurder Bernadette Vloon. ‘Om tevens een beetje sfeer in het gesprek te brengen hebben we toen ook een taart meegenomen. Kort daarna hebben we enkele keren informeel met elkaar om de tafel gezeten. Maar informeel kan je geen formele afspraken maken en kunnen wij als bond ook onze kaderleden niet officieel bij het overleg betrekken. Omdat NN nieuwe openingen bood, hebben we medio februari het formele overleg weer opgepakt.’

Om voorlopig rust te creëren stuurt FNV Finance nu aan op een driejarige cao, vertelt Vloon. ‘De invulling van de loonstijgingen in die cao zal waarschijnlijk het meest lastige onderdeel van ons overleg worden. Verder kan ik hierover op dit moment nog absoluut niets zeggen, eenvoudigweg omdat ik nog altijd geen flauw idee heb welke kant het op zal gaan.’

Wat betreft het sociaal plan rekent de vakbondsvrouw op een vrijwel ongewijzigde verlenging. ‘Dat is dan winst, want NN wilde de boel versoberen. Het derde heikele onderwerp in ons overleg is de nieuwe pensioenregeling die NN heel graag wil afspreken, omdat de financiële dienstverlener graag wil overgaan op een andere regeling om daarmee een voorschot te nemen op het pensioenakkoord. Wij denken dat NN op dit punt een mooi aanbod heeft gedaan, maar willen wel afspraken over een goede compensatieregeling voor met name de oudere werknemers.’

De taart, bedoeld om een beetje sfeer in het gesprek te brengen.

LEDENBIJEENKOMSTEN

Parallel aan het cao-overleg hebben de gezamenlijke vakbonden in februari een groot aantal ledenbijeenkomsten belegd. ‘Die waren bedoeld om de leden bij te praten en hen de gelegenheid te geven vragen te stellen of hun mening te geven’, aldus Vloon. ‘Het is immers complexe materie waar we over praten en de input van de leden is voor ons een belangrijke leidraad voor het vervolg van het cao-overleg.’

Bernadette Vloon: ‘Ik reken op een ongewijzigde verlenging van het sociaal plan.’

Deel deze pagina