KORT NIEUWS UIT DE SECTOR

In deze rubriek zetten we enkele korte, actuele nieuwsberichten uit de financiële en verzekeringssector voor je op een rij.


GEZOCHT: MEELEZERS ARBO-CATALOGUS

De verzekeringssector werkt aan een nieuwe versie van de arbo-catalogus. FNV Finance, mede-eigenaar van de catalogus, zoekt leden met affiniteit voor arbeidsomstandigheden die willen meelezen met de nieuwe teksten.

De catalogus, die geldt voor zorgverzekeraars en verzekeraars, regelt hoe werkgevers en werknemers willen voldoen aan deelvoorschriften van de overheid over veilig en gezond werken. Hij bevat technieken en manieren, normen en praktische handleidingen, bijvoorbeeld op het gebied van beeldschermwerk, ongewenste omgangsvormen en werkdruk. Ook TPOW (Tijd- en Plaats Onafhankelijk Werken) is een onderwerp.

MEEHELPEN VERBETEREN

De catalogus, die te vinden is op gezondverbond.nl, wordt dit jaar vernieuwd. De bestaande teksten zijn soms al 15 jaar oud en ook de digitale mogelijkheden worden tot nog toe weinig benut qua opzet en verwijzing. Ook FNV Finance helpt mee aan het verbeteren van de catalogus. Leden die willen meelezen met de nieuwe teksten kunnen zich opgeven via gerard.vanhees@fnv.nl. Bij hem is ook meer informatie op te vragen.


GROTE TEVREDENHEID OVER THUISWERKEN

De FNV heeft in januari opnieuw onderzoek onder de leden gedaan naar hun ervaringen met thuiswerken. De tevredenheid hierover bleek onverminderd groot.

Directe aanleiding voor het onderzoek is de voorbereiding van een SER-advies over thuiswerken. FNV Finance gebruikt de uitslagen ook voor haar inzet bij onderhandelingen over dit onderwerp. Slechts 10 procent van de 1.300 leden die aan het onderzoek deelnamen is echt ontevreden. Daarentegen willen de meeste leden óók graag naar kantoor: 16 procent wil alleen maar thuiswerken. Permanent op kantoor werken wil slechts 4 procent. De rest wil wat het “hybride werken” wordt genoemd.

ZEGGENSCHAP

Niet verrassend is dat in de financiële sector de overgrote meerderheid van de medewerkers thuis werkt, 83 procent volledig, 15 procent hybride en 2 procent uitsluitend op kantoor. Driekwart van de leden ervaart voldoende zeggenschap over de keuze tot thuiswerken, en minder dan 20 procent geeft aan dat de werkgever dit voornamelijk bepaalt. Van de sectoren die aan het onderzoek meededen is de zeggenschap in de financiële dienstverlening het grootst.

TOP 4 WENSEN

Tot slot de top 4 wat betreft de wensen van de leden: 18 procent wil het recht op thuiswerk hebben vastgelegd; eenzelfde percentage wil goede afspraken over reiskosten en onkosten verband houdende met het thuiswerken; 11 procent wil een goede thuiswerkplek; en 11 procent wil juist een goede werkplek op kantoor.

Deel deze pagina