FNV-BESTUURDER

IN MEMORIAM CARLA KIBURG (1954-2020)

Tekst Gerard van Hees Beeld Jan Lankveld

Op 30 april jongstleden is FNV-bestuurder Carla Kiburg overleden. Haar directe collega Gerard van Hees van FNV Finance schrijft een persoonlijke herinnering aan haar.

Twee jaar geleden werd bij Carla Kiburg kanker geconstateerd. De behandeling daarvan sloeg slecht aan, waarna haar situatie verslechterde. Ze werd toegelaten tot een alternatieve behandeling in de experimentele fase, maar daar heeft ze niet meer mee kunnen starten, omdat haar lichamelijke situatie het niet meer toeliet. Ze laat haar man Gertjan Welgemoed achter, Carla had geen kinderen.

Carla Kiburg nam het voortouw voor een Grand Design in de financiële sector.

TELECOM HARDWARE

Ik leerde Carla eind jaren negentig kennen in de belangenbehartiging van de ICT-sector. Zij zat in Amsterdam en deed de bedrijven in de door onszelf benoemde sector 'telecom hardware' met wereldbedrijven als Ericsson, Lucent en Alcatel. In die tijd is ICT erg sexy en wordt gezien als sector van de toekomst, ook qua arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Carla stond hier voor open, maar wel vanuit de visie die ze vanuit de toenmalige Industriebond FNV had meegenomen. Geen hoogdravende vergezichten van individuele werknemers die zelf over hun arbeidsvoorwaarden onderhandelen, maar meer in het hier en nu wat het voor haar leden betekende.

Haar visie leverde in die tijd de nodige discussies op intern, bijvoorbeeld over collectieve loonstijgingen of pay for performance (loonstijging aan de hand je beoordeling). Totdat de internetbubbel in 2001 knapte en “de nieuwe economie” heel erg op de oude ging lijken. De zogenaamde vernieuwde arbeidsverhoudingen waren ineens ver weg en werknemers hadden niets meer te vertellen en werden ontslagen.

Ze kon prachtig cynisch verhalen over die tijd, waarin sollicitatiegesprekken in de showroom van een autoleasemaatschappij plaatsvonden. En dat er daarna bij wijze van spreken een fiets werd verstrekt.

BUITENLAND

Haar werk bracht haar ook in het buitenland. Ze werd bestuurslid van de ICT-sector van UNI. UNI staat voor Union Network International en is wereldwijd de grootste sectorale vakbonds-internationale. Ze is dan onder meer een van de trekkers van een project rond uitbesteding van werk naar het buitenland, offshore-outsourcing. Met een klein clubje zijn we de Nederlandse delegatie en zij verzorgt vooral de organisatie, wat haar sterke kant is. Het resultaat is een handboek waarvoor we samen de Nederlandse versie verzorgen. Zo zetten we het thema in Nederland op de kaart. De werkgevers deden naar buiten liever niet te veel mededelingen over deze plannen. Maar wij verzorgen veel perspublicaties en maken allebei een tournee door het land, ouderwets de zaaltjes in met een PowerPointpresentatie.

FINANCIËLE SECTOR

In 2008 stapt Carla plotseling over naar de financiële sector en beleeft daar in mijn ogen haar hoogtepunt in het vakbondswerk. Zeker qua publiciteit. ABN-AMRO wordt verkocht aan een consortium van drie bedrijven, waaronder Fortis, en dat laatste deel wordt uiteindelijk genationaliseerd. Ook is ze verantwoordelijk voor DSB, dat teloor gaat. Ze is dagelijks in het Journaal, staat in alle kranten. Ze zit bij Pauw & Witteman. In de regionale kranten van Noord-Holland staat een groot interview met haar, over haar afgelopen week: vandaag bij Balkenende en Bos, een paar dagen later bij Neelie Kroes, op dat moment de Eurocommissaris. Er tussendoor houdt ze in Griekenland een lezing over het bankenlandschap en de kredietcrisis in Nederland.

GRAND DESIGN

Carla neemt in de financiële sector het initiatief om tot een sectorale aanpak te komen, wat ze Grand Design noemt. De lonen en de werkgelegenheid staan onder druk, bedrijven hebben staatssteun gehad en zijn zelfs genationaliseerd. Voor haar is de drijfveer het verlies aan werkgelegenheid in de sector, terwijl daarbuiten geen vacatures zijn. De grootbanken durven het helaas niet aan, tot frustratie van haar.

Succesvoller is haar initiatief over de positie van Amsterdam als financieel centrum. Ze enthousiasmeert burgemeester Van der Laan tot een tripartite convenant, de grootbanken durven nu geen nee te zeggen.

Intussen stap ook ik over naar de financiële sector en wordt onze band weer inniger en als voorheen. We gaan samen in Europa op pad met een groep kaderleden. Iedereen krijgt een taak en Nederland discussieert volop mee. Waar andere landen ideeën opperen vertellen wij hoe we het in ons land hebben opgezet en uitgevoerd.

Carla schittert en iedereen kent haar. Maar dan gaat het bergafwaarts met haar gezondheid. Zowel het UNI-wereldcongres in Liverpool in 2018 als het UNI Finance congres in oktober 2019 in Malaga moet ze aan zich voorbij laten gaan. In Malaga krijgen we veel vragen over haar. We nemen WhapsApp-filmpjes op waarin de Europese collega’s haar veel gezondheid toewensen. Ze is er dan toch nog een beetje bij.

PENSIOEN

Carla werkt naar haar pensioen toe, ondanks haar ziekte. De afscheidsbijeenkomst – een prachtige conferentie over internationaal vakbondswerk– is al gepland. Maar niet alleen corona, maar ook haar gezondheid, laat dit niet toe.

Op 26 februari organiseer ik een overdrachtsvergadering voor het internationale werk op ons kantoor in Amsterdam. Ik haal haar op in Zaandam. Ze doet een oproep om het belang van internationaal werk serieus te nemen. Het is Carla ten voeten uit. We zien ook dat ze pijn lijdt en ze vraagt zelf om haar weer naar huis te brengen. Ik breng haar weg en dat zal mijn laatste fysieke contact zijn, want vanwege corona beperkt ons contact zich daarna tot de telefoon. Totdat ook dat niet meer gaat. Na een dienstverband van 40 jaar bij de FNV en zonder een dag pensioen sterft Carla op 30 april.

Carla, bedankt voor de samenwerking en de collegialiteit. Rust zacht.

Op de website van de Vakbond Historische Vereniging staat een portret van Carla.

Deel deze pagina