SCHADEVERZEKERAAR

REAAL IS NA VIVAT NU NN GEWORDEN

Tekst Ronald de Kreij Beeld Jan Lankveld, Shutterstock

'FORMEEL VALT ZO'N OVERNAME ONDER DE WET OVERGANG ONDERNEMINGEN, DIE ZEGT DAT DE MEDEWERKERS "GEWOON MEE OVERGAAN", MET BEHOUD VAN HUN ARBEIDSVOORWAARDEN. MAAR JA...'

Het kan verkeren in het werkzame leven. Zeker voor wie zijn brood verdient in de conjunctuur- en crisisgevoelige financiële sector, waar overnames dagelijkse praktijk zijn. Gelukkig waakt de vakbond over de arbeidsvoorwaarden van de werknemers.

Wederom is een nieuwe fase in het werkzame leven van de medewerkers van de verzekeringstak van het vroegere SNS Reaal aangebroken. De bank/verzekeraar – SNS Bank samen met verzekeraars Reaal en Zwitserleven – belandde tijdens de kredietcrisis in een financieel moeras en moest in 2013 genationaliseerd worden om te overleven. De overheid splitste de bank- en verzekeringsactiviteiten en verkocht Reaal/Zwitserleven (die na de splitsing onder de naam Vivat doorgingen) in 2015 aan het Chinese Anbang.

Nog geen vijf jaar later zijn de kaarten opnieuw geschud en is het schadebedrijf van Reaal teruggekeerd in Nederlandse handen. Verzekeraar NN heeft dat deel namelijk van Anbang gekocht, zij het via een omweg. Eerst is heel Vivat overgenomen door het op Bermuda gevestigde verzekeringsbedrijf Athora. Daarna heeft NN op zijn beurt de schadetak van dat bedrijf gekocht. Athora houdt de levensverzekeringstak en het vermogensbeheeronderdeel van Vivat in eigen handen, omdat het zich specifiek op dit deel van de markt wil toeleggen.

'GEWOON MEE OVER'

Wederom moest er nu dus ook weer onderhandeld worden over de arbeidsvoorwaarden van de betrokken medewerkers. ‘Formeel valt zo’n overname onder de Wet Overgang Ondernemingen, die zegt dat de medewerkers “gewoon mee overgaan”, met behoud van hun arbeidsvoorwaarden. Maar ja, hun arbeidsvoorwaarden moeten dan natuurlijk nog wel worden afgestemd op die van de nieuwe eigenaar. Daarmee sta je doorgaans alsnog voor een hele klus. Zeker wanneer je zaken ook voor de langere termijn wilt regelen. Daar moet je dan ook goed naar kijken.’

Aan het woord is Fred Polhout. Hij is bestuurder bij FNV Finance en heeft onder meer Vivat in zijn werkpakket. Hij heeft ‘flink wat tijd’ gestoken in het overleg met NN over de afstemming van de arbeidsvoorwaarden, overigens samen met zijn kaderlid Marenka Schouten, die zelf mee overgaat van Vivat naar de nieuwe eigenaar. ‘We zijn begonnen in oktober en medio april hebben we het overleg afgerond.’

UITZOEKWERK

De werkzaamheden vergden flink wat uitzoekwerk. Hoe konden de nieuwe werknemers worden ingepast in het bestaande loongebouw van NN? Welke verschillende benamingen hebben gelijkwaardige functies? Dat soort vragen. ‘Je begint het overleg bij de inpassing van de voormalige Vivat-mensen in het salarisgebouw van NN’, aldus Polhout. ‘Maar uiteindelijk kom je ook uit bij secundaire arbeidsvoorwaarden zoals korting op een bepaalde verzekering, de hypotheekrentekorting en de mogelijkheid tot thuiswerken.’

Aan het einde van het overleg resteerde nog wat ‘klein grut’, zoals Polhout het noemt. ‘Denk aan een vergoeding voor het verbruik van elektriciteit bij thuiswerken, die Vivat wel had en NN niet. Voor al die kleinere zaken hebben we afgesproken dat de voormalige Vivatmedewerkers een eenmalige standaardvergoeding krijgen van 3.000 euro. Een mooi bedrag, al zeg ik het zelf.’

Maar heel bescheiden hoeven Polhout en zijn kaderlid Schouten nu ook weer niet te zijn over het bereikte resultaat. Het principeakkoord dat zij sloten kreeg instemming van gemiddeld 99 procent van de leden, bij alle betrokken vakbonden. Er kan dus met recht gesproken worden van een mooi pakket aan afspraken.

FNV-bestuurder Fred Polhout.

VEERTIENDE MAAND VOOR MEDEWERKERS VIVAT

De overname door de internationaal opererende levensverzekeraar Athora heeft de medewerkers een veertiende maand opgeleverd. De vakbonden hebben dit vorig jaar al met Vivat afgesproken. FNV Finance-bestuurder Fred Polhout geeft tekst en uitleg:

‘De Vivat-cao zou op 1 januari dit jaar aflopen. We wisten daarvóór al dat we gezien de overname van Vivat nooit op tijd tot een nieuwe cao zouden kunnen komen. Daarom zijn we met de werkgever een veertiende maand overeengekomen voor alle medewerkers, bovenop de dertiende maand die al bestond. Dat betekent toch zo’n 8 procent meer loon, zij het eenmalig. Ondertussen zouden wij als bond voldoende tijd hebben om bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers bij het schadeverzekeringsdeel te implementeren binnen die van NN. De medewerkers van het levensverzekeringsdeel gaan gewoon door onder de naam Vivat en houden hun eigen cao. Kort geleden hebben we voor de eerste keer overlegd over vernieuwing van die cao. Ik ben overigens benieuwd wat dat uiteindelijk gaat opleveren, want de tijden zijn inmiddels wel dramatisch veranderd.’

Deel deze pagina