OBVION

NA VEERTIG JAAR FLUITEND OP ZOEK NAAR EEN ANDERE BAAN

Tekst Ronald de Kreij Beeld Gertjan Welgemoed, Obvion, Shuttterstock

‘IK ERVAAR NU OPNIEUW HOE BELANGRIJK DE VAKBOND IS’

Na een dienstverband van iets meer dan veertig jaar verlaat Jo Jacobs hypotheekverstrekker Obvion. Fluitend, omdat het allemaal zo goed voor hem is geregeld. Dat is dankzij zijn bond én dankzij zijn werkgever.

‘Na veertig dienstjaren bij één en dezelfde werkgever iets nieuws beginnen lijkt me best wennen. Daarom heb ik me voorgenomen tijdens de periode van heroriëntatie eerst even af te kicken en de eerste maand niets te doen. Dat wordt van harte onderschreven door het bedrijf. Fijn dat de werkgever daar oog voor heeft. Gedurende deze periode ben ik drie maanden vrijgesteld van werk. De resterende maanden gebruik ik voor mijn actieve heroriëntatie zodat ik op 1 juli een nieuwe uitdaging aan kan gaan.’

Een meer tevreden werkzoekende dan Jo Jacobs (60) is bijna niet voor te stellen. Hij kijkt opgewekt naar de toekomst en blikt tegelijkertijd tevreden terug op zijn werkzame verleden. ‘Ik zie deze stap die volgt na een reorganisatie als een cadeautje dat ik nu mag uitpakken. En ik ervaar nu opnieuw hoe belangrijk de vakbond is. Dat mooie sociaal plan waarvan ik gebruik mag maken, hebben we te danken aan de bond. Dat ik bij deze stap zo goed begeleid word, heb ik natuurlijk ook te danken aan mijn werkgever. Ik krijg fantastische ondersteuning van het mobiliteitscentrum en word overal bij geholpen: hoe gaat mijn inkomen zich straks ontwikkelen, hoe ziet mijn cv er uit, hoe mijn LinkedIn-pagina? Human Capital adviseert me en ook wees iemand me zelfs op de mogelijkheid om nog snel via de zaak een elektrische fiets te bestellen. Dat was fiscaal gunstiger. Maar ik houd het toch liever bij mijn huidige niet elektrische variant.’

WERKNEMER NUMMER 35

Laten we voor alle duidelijkheid bij het begin beginnen. Iets meer dan veertig jaar geleden stapte Jo als werknemer binnen bij ABP Hypotheken. Het pensioenfonds voor ambtenaren was in 1980 begonnen met hypotheken verstrekken, en dat liep vrijwel direct al heel goed. ‘Ik was meen ik werknemer nummer 35 of 36’, zegt hij. ‘In 2002 wijzigde de naam in Obvion en inmiddels zijn we met ongeveer zeshonderd mensen.’

Met het bedrijf groeiden naast het personeelsbestand óók de werknemers zelf mee. Jo begon op de afdeling externe hypothecaire beleggingen, werd junior accountmanager, hoofd Beheer, hoofd Telefoon Servicegroep, projectleider Management Informatie, consulent Business Informatie en hoofd van het Business Informatie Centrum.

‘Ik ben vast nog een of twee functies vergeten, maar ik wil hiermee vooral laten zien dat binnen de organisatie data steeds belangrijker werd en dat ik me in die hoek verder heb ontplooid. Maar toen data zich doorontwikkelde tot big data, werd het toch echt te groot voor mij. Daarom ben ik in goed overleg met mijn toenmalige manager opzij gestapt en ben informatieanalist geworden. Toen zich in 2019 een nieuwe herinrichting aandiende zonder een uitdagend perspectief, heb ik besloten gebruik te maken van het sociaal plan. Wel werd mij nog tot 1 april 2021 de gelegenheid geboden in een project actief te zijn als privacy consultant. Een kans die ik met beide handen heb aangegrepen. Dé gelegenheid om met nieuwe kennis en ervaring af te sluiten.’

VAKBONDSWERK

Dat sociaal plan was geen nieuw verschijnsel voor hem. Hij was als kaderlid van de FNV zelf betrokken bij het opstellen daarvan. Hij werd iets meer dan dertig jaar geleden lid van de bond, bij toen nog de AbvaKabo, en was al direct vanaf het begin actief als kaderlid. Hij zat in drie ondernemingsraden, verrichte jarenlang internationaal vakbondswerk en haakte in 2012 bij de overname van Obvion door de Rabobank direct aan bij de FNV-kadergroep bij die bank. ‘Daar hadden we als Obvion namelijk nog geen vertegenwoordiger zitten, en ik vond dat toch wel belangrijk.’

Het sociaal plan voorziet behalve in goede begeleiding ook in een transitievergoeding. ‘Dat maakt het voor mij gemakkelijker om rustig om me heen te kijken en bewust voor iets nieuws te kiezen’, zegt hij. ‘Ik wil iets maatschappelijks gaan doen. De zorg, het onderwijs of iets dergelijks. Met de mens bezig zijn vind ik belangrijk.’

Jo Jacobs: ‘Dat intermenselijke, daar krijg ik energie van.’

De vestiging van Obvion in Heerlen.

AF EN TOE STOOM AFBLAZEN

Hoe zorg je dat medewerkers, ook wanneer zij vertrekken, ambassadeur van jouw bedrijf blijven? Jo Jacobs, die na veertig jaar hypotheekverstrekker Obvion in Heerlen verlaat, vertelt er in het artikel hierboven al het een ander over. Zijn HR-manager Rob Senden geeft een nadere toelichting.

‘In 2018 wilde de toen kersverse ceo van Obvion, Carlo van Kemenade, toe naar vernieuwing van de organisatie. Hij vroeg mij hieraan mee te werken. Dat deed ik graag. Zoals bekend begint iedere verandering aan te top, maar ook de werkvloer moet je zien mee te krijgen. Uit een analyse bleek dat Obvion weliswaar hiërarchisch gestuurd werd, maar ook nog steeds de zeer familiaire structuur uit het verleden had. De goede dingen uit die structuur wilden we behouden.’

‘Uitgangspunt was dat de vernieuwing geen klinische operatie mocht worden met een wisseling van mensen door deze extern te werven’, vervolgt hij. ‘Obvion heeft bewust ook heel scherp intern gekeken naar het aanwezige talent. Veranderen vraagt veel van mensen, zeker als het tempo hoog is. Daarom is het goed om ook af en toe stoom af te blazen. Sociale activiteiten en vitaliteit zorgen voor ontspanning, en meer energie. We stimuleren bij Obvion dan ook veel activiteiten zoals yoga, mindfulness, intervisie, meeloopdagen, coffeetalks, leefstijl coaching – inmiddels ook digitaal – en drijven dan op het enthousiasme en de inzet van eigen medewerkers. Met ObviONS, onze overkoepelende cultuurorganisatie, proberen we daar een rode draad in te vinden, maar vooral initiatieven aan te moedigen. Ook kent Obvion een stevige maatschappelijke agenda waarbij verbinding met de regio van groot belang is. Zoals het zomerfeest met alle medewerkers en de gehele buurt, samenwerking met Stichting Leergeld en het Mijnmuseum, evenals actieve betrokkenheid bij het project Voor Parkstad dat zorgt voor een duurzame balans tussen economische en sociale belangen. De uitkomst is uiteindelijk een nauwere verbinding met elkaar.’

DNA VAN HET BEDRIJF

Menselijke contacten. Dát is wat Jo vooral drijft. Zowel in zijn werk als privé, onder meer als vrijwilliger bij een voetbal- en tennisvereniging en een gemeentelijke burgercommissie. ‘Dat intermenselijke, daar krijg ik energie van. Ook wanneer ik werk. De mens is het fundament van een bedrijf. Natuurlijk, werken bij Obvion was en is echt niet altijd feest, maar het is de mens die het belangrijk maakt.’

Hij spreekt in dit verband van het DNA van Obvion. ‘Niet alleen de onderlinge band, maar ook de aandacht voor een goede balans tussen werk en privé zoals nu in het bijzonder tijdens corona. Met daarbij veel persoonlijke aandacht en de gelegenheid om ook andere dingen dan strikt de functionele te kunnen doen. Bij Obvion komt dat denk ik voort uit de beginjaren. De kleinschaligheid onder ABP Hypotheken gecombineerd met het familiaire en het bourgondische hier in het zuiden van het land. En natuurlijk 'passend' management. Dat ervaar ik nu nog steeds. Groot voordeel is dat we nog altijd maar één vestiging hebben hier in Heerlen en vijf accountmanagers verspreid over het land. Maar als er iets te doen is, dan worden ook zij hier nauw bij betrokken. En vaak ook de gezinnen van de medewerkers. Voetbaltoernooien, volleybalbaltoernooien, fietstochten, Obvion Run… Of zoals in december, nog middenin de coronacrisis, een 'drive through' waar alle medewerkers en hun gezin een kerstboom konden komen ophalen. En kort daarna weer een 'drive through' kerstmarkt met kraampjes, collega’s die muziek maken en de ceo die warme chocolademelk en erwtensoep aanbiedt. Dat schept een band.’

Dit alles vertaalt zich, zegt Jo, in goede bedrijfsresultaten, rendementen om u tegen te zeggen én een grote medewerkerstevredenheid. ‘Ook medewerkers die vertrekken moeten ambassadeur voor het bedrijf blijven, vindt Obvion. Daarom ondersteunt Obvion hen ook zo veel mogelijk bij hun vertrek. Die aanpak werkt over het algemeen. Kijk naar mij. Ik word in van alles en nog wat geholpen. Fantastisch toch? Terugkijkend durf ik nu al te zeggen dat ik een rijk werkzaam leven heb gehad.’

Deel deze pagina