VOLMACHTKANTOREN

NIET ÉÉN CAO VOOR VERZEKERINGSBEDRIJVEN

Tekst Ronald de Kreij Beeld Doon van de Ven

Gerard van Hees: ‘Er zijn al bedrijven die de cao vrijwillig volgen, dus waarom zou je dat niet formaliseren.?’

Nieuws reist soms heel snel. Bestuurder Gerard van Hees van FNV Finance had nog maar net in een interview aangegeven dat hij graag ook de verzekeringsmakelaars onder de cao voor het Verzekeringsbedrijf zou willen brengen, of hij ontving al een afwijzing. Nou ja, samen een kopje koffie drinken dat kan nog net wel, zo vernam hij uit de pers.

Zijn de verschillen dan zó groot tussen mensen die bij een verzekeringsbedrijf werken dat volledig voor eigen risico verzekert en mensen die werken bij een volmacht- of een advieskantoor? Zeker, menen de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven NVGA en de branchevereniging van onafhankelijke financiële adviseurs Adfiz. Nee hoor, zegt FNV-bestuurder Gerard van Hees. ‘De functies zijn veelal hetzelfde.’

GEEN BEHOEFTE

In een interview met het blad voor de assurantiesector AM gaf Van Hees onlangs aan dat in het werkplan van FNV Finance voor 2021 is opgenomen dat geprobeerd zal worden om dat deel van de branche dat niet voor eigen risico verzekert, onder een overkoepelende cao te brengen danwel de cao voor het Verzekeringsbedrijf te laten volgen. Van Hees: ‘Er zijn al bedrijven die de cao vrijwillig volgen. Dus waarom zou je dat niet formaliseren?’

Volgens goed journalistiek gebruik toog AM vervolgens met deze opmerking van de vakbondsman naar de voorzitters van NVGA en Adfiz. De eerste reageerde dat de NVGA hierover 'nog geen officieel standpunt heeft' en de tweede zei na anderhalve week nadenken dat Adfiz 'vanuit onze leden nooit signalen heeft gehad dat er behoefte is aan een cao'. De belangenverenigingen voeren bij doorvragen diverse en soms tegenstrijdige argumenten aan, zo blijkt uit de publicatie in AM, maar het antwoord is toch een duidelijk nee. Nou ja, het voorstel van Van Hees om op zijn minst een keer samen koffie te gaan drinken, wordt nog net geaccepteerd.

Zover zijn de partijen echter nog niet, want Van Hees heeft de reacties van NVGA en Adfiz ook maar alleen in de pers (lees: AM) mogen lezen. ‘We hebben nog geen direct contact gehad’, vertelt hij. ‘Het toeval wil dat Adfiz ons heeft benaderd om een subsidieaanvraag te steunen die beoogt meer mensen op de arbeidsmarkt naar de financiële sector te krijgen. Hoewel we de aanvraag niet hebben ondersteund – we konden ons niet vinden in de onderliggende analyse – hebben we wel afgesproken met elkaar verder in gesprek te gaan. En de NVGA hebben we inmiddels benaderd voor het kopje koffie.’

ARGUMENTEN VÓÓR

Van Hees heeft sterke argumenten voor wél een gezamenlijk cao. ‘Dan hoef je niet zelf al die arbeidsvoorwaarden op te stellen. Dat gebeurt dan via de cao. De transactiekosten van je arbeidsvoorwaardeontwikkeling zijn daarmee veel goedkoper. En je reguleert de concurrentie in de markt op de arbeidskosten.’

Hij ontkent dat er, zoals Adfiz beweert, bij de werknemers in de advies- en volmachtbranche geen behoefte zou zijn aan een cao. ‘We merken bij elke nieuwe cao voor het Verzekeringsbedrijf weer dat het leeft. Vooral het percentage loonsverhoging. Dan krijgen we mails van mensen die willen weten of zij daar ook onder vallen. Omdat er bijvoorbeeld bij hun werkgever al drie jaar geen loonsverhoging is geweest.’

Dus dat kopje koffie gaat er wat vakbondsman Van Hees betreft hoe dan ook snel van komen.

‘WE MERKEN BIJ ELKE NIEUWE CAO VOOR HET VERZEKERINGSBEDRIJF WEER DAT HET LEEFT’

Deel deze pagina