VOORWOORD

YOUNG FNV FINANCE

Vakbondsbestuurder Bernadette Vloon bouwt aan een young community binnen FNV Finance. Lastig, in tijden van corona, maar zeker geen onmogelijke opgave. ‘De deelnemers zijn zelf volledig aan zet; wij als FNV faciliteren vooral.’

Eind 2019 heeft de FNV een nieuwe 'jongerenstrategie' bepaald. Het doel is jongeren meer aan de bond te binden. Maar hoe doe je dat?

Besloten is in een aantal sectoren pilotprojecten te starten. Binnen FNV Finance doe ik dat, samen met een directe collega en een bestuurder van FNV Young & United. In het begin waren er nog ideeën om jongeren fysiek te ontmoeten in het land. Om jongeren uit onze sector, die werkzaam zijn bij banken en verzekeraars, op te zoeken en interessante onderlinge banden te smeden. Maar toen kwam corona en bleef eigenlijk alleen nog de mogelijkheid over van een online community.

Is dat erg? Ja en nee. Ja, omdat de beste contacten doorgaans nog altijd persoonlijke contacten zijn. Nee, omdat hoe we het ook wenden of keren, een online community ook helemaal van deze tijd is. Het is ook laagdrempeliger en je bereikt met minder moeite meer mensen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we elkaar in de toekomst niet fysiek kunnen ontmoeten.

KERNTEAM

Inmiddels hebben we een kernteam kunnen vormen van gedreven jongeren, werkzaam bij verschillende banken en verzekeraars. Met hen gaan we de community verder uitbouwen. Groot voordeel is dat zij weten hoe de hazen lopen omdat ze binnen hun eigen bedrijf vaak ook al actief deelnemen aan een community. Onder de vlag van de FNV gaan we nu met elkaar over de bedrijfsgrenzen heen kijken.

JAARLIJKSE BIJEENKOMST

Een community kan alleen slagen als de onderwerpen die aan de orde komen de doelgroep voldoende aanspreken. Dus het is belangrijk om goed af te spreken waar we het over gaan hebben. De suggesties komen uit het kernteam zelf: informatie-uitwisseling, kennisdeling, persoonlijke ontwikkeling, dat soort onderwerpen. Wat dat betreft zijn de deelnemers volledig zelf aan zet. De bond faciliteert vooral en ondersteunt met kennis en advies. Bijvoorbeeld over werk en inkomen, maar ook met juridische kennis en opleidingen en trainingen.

We zitten nu nog in de voorbereidende fase maar uiterlijk eind deze zomer moet onze online community toch wel opengezet kunnen worden. Hopelijk kunnen de deelnemers snel daarna elkaar ook persoonlijk treffen. Want dat is het ultieme doel: een community die verwordt tot een groot netwerk waar jongeren elkaar (online) ontmoeten. Daaruit voortvloeiend kunnen er in de toekomst wellicht regionale borrels, een jaarlijkse landelijke bijeenkomst of andere bijeenkomsten worden georganiseerd. Bij alle (online) meetings staan kennisdeling en netwerken voorop. Leuk en leerzaam dus, dat zijn de kernwoorden. Ik denk dat iedereen daar gelukkiger van wordt.

Bernadette Vloon Bestuurder FNV Finance

Reageren? bernadette.vloon@fnv.nl

Deel deze pagina