VOORWOORD

SLUIT JE AAN!

FNV-bestuurder Ingrid van Nieuwkuijk ondersteunt haar collega-bestuurders in de sector Diensten om zichzelf én de bond nóg beter op de werkvloer te profileren. Maar ook voor de leden zelf ziet ze een rol weggelegd.

Onlangs schreven enkele landelijke dagbladen over de teruglopende ledenaantallen bij de vakbonden. Vervelend voor ons om te lezen, maar toch ook geen “nieuws” meer. Het probleem speelt namelijk al langer. Dit was voor de FNV dan ook reden om in 2020 uitgebreid onderzoek te laten uitvoeren naar het imago van de bond, de kansen die er nog liggen, en de overwegingen van mensen om wel of geen lid te worden. De conclusies toen: veel mensen hebben geen goed beeld van de vakbond, ze zien de bond te weinig én ze vinden (óók de huidige leden) dat de bond meer contact met de werkvloer moet maken.

Op basis van deze uitkomsten is de FNV in 2021 in diverse sectoren gestart met projecten om tot verbeteringen te komen. In de sector Diensten vormden onder meer de callcenters zo’n pilot waarbinnen werd gekeken wat nu wel en wat niet werkt om mensen te bereiken. Veel is in dat jaar uitgeprobeerd, en bijzonder effectief bleken vooral de nieuw opgezette webinars. Een prima manier om in korte tijd veel mensen tegelijk te bereiken, óók niet-leden! Wat betreft deze laatste doelgroep: veel mensen blijken pas écht bereid lid te worden nadat ze de bond op zijn minst een keer of zes, zeven voorbij hebben zien komen. In de krant, in flyers, bij succesvolle acties, in webinars, noem maar op. Er is dus werk aan de winkel. In alle sectoren!

Een belangrijke vertrekreden van leden in de sector Diensten blijkt van financiële aard te zijn. Niet verwonderlijk, omdat niet alleen in callcenters, maar ook in andere subsectoren zoals Flex, Beveiliging en Schoonmaak het wettelijk minimumloon zo’n ongeveer het gemiddelde inkomen is. We zullen als bond én als pleitbezorger van brede solidariteit dus iets aan onze contributieregeling moeten doen.

Kijken we echter naar andere subsectoren zoals de banken en verzekeraars, dan hebben we te maken met werknemers met doorgaans een gemiddeld beter inkomen, maar ook de overtuiging dat zij hun arbeidsvoorwaarden zélf wel kunnen regelen. Nou niet dus. Daarom zullen we als bond moeten uitleggen hoe wij daar wél bij kunnen helpen. Bijvoorbeeld met een op maat ontwikkeld aanbod.

Zelf heb ik sinds begin dit jaar een nieuwe functie binnen de bond. Ik ondersteun mijn collega’s in de bedrijven en subsectoren binnen de sector Diensten om zichzelf én de bond nóg beter op de werkvloer te kunnen profileren. De bestuurders hebben immers een belangrijke taak waar het gaat om het werven en binden van leden.

Maar hiermee zijn we er natuurlijk nog niet. We moeten niet alles binnen de muren van de vakbond willen uitvinden en dat vervolgens van bovenaf opleggen. Ook de leden zelf kunnen een rol spelen. Stel bijvoorbeeld samen met je vakbondsbestuurder een activiteitenplan op. Wat houdt jou bezig? Wat denk je dat je collega’s zoeken? Welk aanbod verwacht je van de bond? Neem dat mee naar je collega’s. Praat daarover. Speel in op wat nodig is in jouw bedrijf of subsector.

En dan nog zoiets: in het eerder genoemde onderzoek van de FNV gaven veel ondervraagden aan dat hen nooit gevraagd is lid te worden van de vakbond. Ook hier ligt dus een mooie taak voor onze leden en kaderleden. Durf te praten over de FNV.

Ik hanteer al jaren de lijfspreuk: eerst contact, dan pas een contract. Dit motto kun je op veel onderwerpen loslaten. Op het opstellen van een nieuwe cao. Op afspraken over duurzame inzetbaarheid. Maar ook op het boeien en binden van leden. Daarom: sluit je aan! Doe mee en maak contact. Dan volgt dat goede contract vanzelf.

Ingrid van Nieuwkuijk Ledenwerving en Ledenbehoud FNV Diensten

Deel deze pagina