COLUMN

GERARD

‘Dat het niet alleen rozengeur en maneschijn is, bewijst de situatie bij De Goudse.’

beeld Jan Lankveld

VERTROUWEN

Het vertrouwen in het bankwezen is tien jaar na de crisis nog altijd niet hersteld. De Stichting Tuchtrecht Banken heeft dit onderzocht. Onder de geënquêteerden die toch al sceptisch stonden tegenover het bankwezen, is het vertrouwen zelfs nog verder afgenomen. Pluspunt daarentegen is dat het vertrouwen in de medewerkers wél is gegroeid. Ze luisteren goed, zijn betrouwbaar en geven deskundig advies afgestemd op de persoonlijke situatie van de klant. Dat is een hele verbetering ten opzichte van tien jaar geleden toen de medewerkers liever niet vertelden dat ze bij een bank werkten.


Toch is de financiële sector als geheel gelukkig wel op de goede weg. Medewerkers die in 'de Week van het geld' lessen verzorgen op school bijvoorbeeld, dragen bij aan een beter imago. Net als anderen die actief zijn in de schuldhulpverlening. Die vrijwillig stapels post sorteren - vaak zitten de enveloppen nog dicht - en mensen helpen alles weer op een rijtje te krijgen, het liefst ook in hun eigen dagelijks leven.


In mijn woonplaats mocht ik een tijdje lid zijn van een adviescommissie van de Stadsbank. Deze commissie adviseert de schuldhulpverleners. Wat je allemaal aantreft in de dossiers, dat is echt verschrikkelijk. Dan is het schitterend dat de financiële sector vrijwillig een handje toesteekt.


Meer goed nieuws: eind oktober werd bekend dat banken gezamenlijk inzet gaan plegen op cliënten die betalingsachterstanden hebben. Ze worden gewezen op een website en/of doorgestuurd naar deskundige hulpverleners. Dat is een bankwezen waar we trots op kunnen zijn. Namelijk: een bankwezen dat onderdeel is van het maatschappelijke middenveld en een nutsfunctie vervult.


Dat het echter niet alleen rozengeur en maneschijn is, bewijst de situatie bij De Goudse. Die nam begin deze eeuw Tiel Utrecht over. En in het kader van het arbeidsvoorwaardenvergelijk werd een toeslag op het salaris overeengekomen. Door het verdwijnen van een andere toeslag in de cao, meende De Goudse dat ook deze toeslag wel kon worden afgeschaft. Door tussenkomst van de vakbonden bond De Goudse wel in, maar verder dan een afkoopsom kwam dat niet. Uiteindelijk gingen 18 van de 150 betrokkenen met steun van de bonden naar de rechter. Zij werden in het gelijk gesteld en kregen dat ook in hoger beroep.


Wat de kwestie bij De Goudse opmerkelijk maakt, zijn de ingebrachte argumenten. De toeslag zou moeten verdwijnen om geld vrij te maken om te kunnen investeren. Ook vond De Goudse dat het principe 'gelijk werk, gelijk loon' diende te worden toegepast. Wat De Goudse echter níét noemde, was dat ze bestaande afspraken niet meer wilde respecteren. Want dat was natuurlijk wat er hier gebeurde.


Afspraken draaien om vertrouwen. Zoals we allemaal weten, kan de financiële sector alleen maar functioneren als er vertrouwen is in de sector. Ik zie dat er hard wordt gewerkt aan - het herstel van) - dat vertrouwen. Maar ik constateer ook dat nog niet alle instellingen hier volop aan meewerken. Jammer. Zo wordt het bijvoorbeeld ook tijd dat de woekerpolisaffaire eens wordt afgesloten.

GERARD VAN HEES,

Bestuurder FNV Finance