Ook FNV wil meedenken over regels voor banken

Hoe goed bedoeld ook: veel Europese regels rond financiële dienstverlening zorgen voor meer werkdruk bij de medewerkers van banken en verzekeraars. De Europese vakbonden willen daarom eerder bij de beleidsvorming betrokken worden. Om mee te kunnen denken over betere oplossingen.

beeld Jan Lankveld

Europese wet- en regelgeving zorgt voor eenvormigheid binnen de EU en voorkomt uitwassen en oneerlijke concurrentie. Bovendien draagt het bij aan de bescherming van de consument. Maar tegelijkertijd kan de uitvoering van die regels ingrijpende gevolgen hebben voor de organisatie van het werk binnen de betreffende organisaties.


Strijd tegen het witwassen


‘Neem bijvoorbeeld de CDD-regelgeving’, zegt Jo Jacobs. ‘Oftewel: “Ken je klant”. Dat was dit jaar diverse keren in het nieuws: banken die hun klantendossiers niet op orde hebben in de strijd tegen het witwassen en soms tot wel duizend medewerkers nodig hebben om dat alsnog in orde te maken. Dat legt een enorm beslag op het personeel. Afdelingen moeten mensen leveren en er wordt intern en extern flink geschoven. Dat betekent dat er elders werk blijft liggen óf dat de werkdruk elders fors oploopt. En vindt maar eens mensen met de benodigde expertise.’


Jacobs is actief lid van FNV Finance


Jacobs werkt bij hypotheekverstrekker Obvion, een volle dochter van de Rabobank, en is actief lid van FNV Finance. In die laatste functie neemt hij, samen met FNV-bestuurder Carla Kiburg, deel aan een tweejarig project binnen de Sociale Dialoog Banken tussen de sociale partners in de EU, over - zoals dat heet - The impact of banking regulation on employment. Een project dat mede ondersteund wordt door de Europese Commissie.


Nieuwe regels raken vooral werknemers


Is meedenken over de gevolgen van Europese regels niet juist een taak van de werkgevers in plaats van ook de bonden? ‘Zeker niet’, zegt hij stellig, ‘want nieuwe regels raken vooral de werknemers. Zie de consequenties van CDD. Of, om een ander voorbeeld te noemen, de steeds hogere kapitaaleisen voor banken en verzekeraars. Dat is de bepaling die voorschrijft dat financiële dienstverleners een bepaald minimumkapitaal zélf moeten aanhouden. Dit is mede de reden dat veel kleinere verzekeraars fuseren met grotere partijen.'


In workshops delen we onze ervaringen


'De kapitaaleisen kunnen ons in een cao-traject behoorlijk in de weg zitten, omdat geld dat anders beschikbaar zou zijn voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden nu opeens gereserveerd moet worden voor de algemene reserves. Overigens zitten de werkgevers met onder meer vertegenwoordigers van de European Banking Federation ook bij ons overleg aan tafel. In workshops delen wij zo veel mogelijk ervaringen en best practices met elkaar.’

Jo Jacobs, actief lid van FNV Finance:
‘Meer regels, meer werk, minder mensen. Daarom meer werkstress bij bankmedewerkers’

Doel van dit project is volgens Jacobs om in het najaar van 2020 een gezamenlijke verklaring aan te bieden aan de Europese Commissie. ‘Wij willen dat de Commissie doordrongen is van de consequenties van de regels die zij uitvaardigt. Daar zullen we aandacht voor vragen.'


Sociale partners al vroeg betrekken


'Mogelijke oplossingen kunnen zijn dat de sociale partners al in de voorbereidingsfase bij de besluitvorming betrokken worden en zo proactief kunnen meedenken. Via de Europese Commissie zullen vervolgens de aanbevelingen gedeeld worden met alle betreffende wet- en regelgevers en andere betrokkenen binnen de financiële sector.’


Meer praktijkervaringen en onderzoek nodig


Inmiddels hebben in het kader van de sociale dialoog twee bijeenkomsten plaatsgevonden; de laatste recent in Malta. Voor volgend jaar staan er nog twee gepland: in Turijn en Brussel. ‘Er is al een eerste stap gezet om te komen tot een conceptverklaring’, vertelt Jacobs. ‘Toch is er nog een weg te gaan, want het eindproduct moet natuurlijk wel gedegen onderbouwd zijn en breed gedragen worden. Daarvoor zijn meer praktijkervaringen en verder onderzoek nodig. Daar wordt nog hard aan gewerkt.’

Noord-Europese werknemer heeft werkstress


De urgentie van het onderwerp laat zich overigens makkelijk raden. Sinds de financiële crisis zijn in de Europese bankensector meer dan 500.000 banen verloren gegaan, waarvan in Nederland meer dan 30.000. Jacobs: ‘Meer regels, meer werk en minder mensen. Dat verklaart waarom 77 procent van de Noord-Europese werknemers een toegenomen werkstress ervaart. Wat we ook niet mogen vergeten: om bij te kunnen blijven, is scholing vereist. Dat komt er ook nog eens bij, bovenop de toch al forse werkdruk.’


Wij moeten alert blijven


Hoe verontrustend dit beeld ook mag zijn, toch rekent hij op een positieve afloop. ‘De inbreng van de deelnemers tijdens de workshops geeft mij een goed gevoel voor een succesvolle afronding van dit project. Het eindrapport zal een goede basis vormen voor verbeterstappen. Natuurlijk zullen wij als FNV’ers, maar ook als gezamenlijke medewerkers bij de banken, alert moeten blijven. Want dit is en blijft een gedeelde verantwoordelijkheid. Ook in het belang van de klanten.’