VOORWOORD

AUKJE

In Nederland mogen we ons gelukkig prijzen met de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst.

beeld Jan Lankveld

Doe je mee?

Doe je mee? 'Waaraan?', hoor ik je denken. Nou, wat dacht je van meedenken over je eigen arbeidsvoorwaarden. In Nederland mogen we ons gelukkig prijzen met de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (de Wet cao). Vakbonden spelen een grote rol in het afspreken van zaken als duurzame inzetbaarheid, loon en verlofregelingen.


Een aantal weken geleden was ik op een internationale vakbondsconferentie met vertegenwoordigers uit 130 landen. Sommige van die landen bevinden zich nog in de fase waarin er wel een vakbond is, maar waar het aan tafel zitten met werkgevers nog lang geen vanzelfsprekendheid is. Laat staan dat deze partijen samen tot mooie afspraken komen.


In Nederland lopen wij met een aantal onderwerpen voorop. Zo is bij drie banken in Spanje pas dit jaar een afspraak gemaakt over bevallingsverlof van 16 weken.


Het andere uiterste is dat collega’s in Zimbabwe worden bedreigd met opsluiting in de gevangenis als zij vakbondsactiviteiten willen opzetten.


In onze cao’s daarentegen staan zelfs regelingen omtrent vakbondsverlof. Ben je lid van een vakbond en zet je je actief daarvoor in, dan krijg je daar verlof voor!


Actief zijn voor een vakbond klinkt misschien wat eng. Gaat het alleen om stakingen en oproer organiseren? Dat is immers wat je in de krant leest en op de televisie ziet.


Nee, waar wij binnen de financiële wereld naar op zoek zijn, zijn leden die samen met collega’s en de vakbondsbestuurder willen sparren over de arbeidsvoorwaarden binnen hun bedrijf. Kijk eens op www.fnv.nl/actief-voor-de-fnv. Wat mij betreft, spreken we elkaar binnenkort!


Aukje Falger
Bestuurder FNV Finance