BANKEN

WIE BETAALT VOOR HET OPSPOREN VAN FRAUDE?

Tekst Ronald de Kreij Beeld Jan Lankveld

Bob Bolte: ‘Ik wil in gesprek met de banken.’

Naar schatting één op de vijf à zes bankmedewerkers in Nederland houdt zich bezig met het tegengaan van fraude in de vorm van witwassen en financiering van terrorisme. ‘Dat zijn ruim 10.000 mensen met een wankel toekomstperspectief’, oordeelt FNV-bestuurder Bob Bolte. Hij wil met de banken in gesprek over bijscholing van deze medewerkers.

ZEKER ÉÉN MILJARD EURO PER JAAR

Zo is er nog iets dat steekt. Niet alleen bij de banken, maar ook bij de vakbondsbestuurder. ‘De verplichte screening van klanten kost de banken enorm veel tijd en geld. Volgens schattingen van de Nederlandse Vereniging van Banken gaat het om een totaalbedrag van zeker één miljard euro per jaar. Ik denk dat dit een voorzichtige schatting is, omdat alleen ING al zegt hieraan jaarlijks meer dan een half miljard euro te besteden. De Rabobank komt uit op jaarlijks een kleine 400 miljoen euro. En de kosten lopen alleen maar verder op.’

‘Hier staat tegenover dat de banken doorgaan met bezuinigen’, vervolgt hij. ‘Elk jaar weer schrappen ze opnieuw banen en sluiten ze kantoren. Het argument hiervoor is dat enerzijds de marges tegenwoordig klein zijn en ze anderzijds op hoge kosten worden gejaagd om witwassen tegen te gaan.’

OOK ZORGEN OVER ARBEIDSVOORWAARDEN

Alles bij elkaar opgeteld maakt de vakbondsman zich naar eigen zeggen zorgen over zowel de werkgelegenheid van de bankmedewerkers als over hun arbeidsvoorwaarden. ‘Probeer onder deze omstandigheden maar eens goede loonafspraken te maken. We zien het nu al. De meeste banken zitten in de cao-overleggen op de nullijn of net iets daarboven. Deels begrijp ik dat ook wel een beetje. Maar ik blijf erbij dat je het personeel niet mag laten opdraaien voor iets dat volgens wet- en regelgeving van de overheid moet gebeuren. Zeker niet nu de kosten voor het levensonderhoud zo stevig toenemen.’

Voorts is daar ook nog de bedreiging van de werkgelegenheid. ‘Dat lijkt in dit geval een tegenstrijdige constatering’, aldus Bolte, ‘omdat er juist veel extra vacatures zijn ontstaan op de anti fraude-afdelingen. Veel mensen die vanwege de ingezette krimp hun baan dreigden te verliezen, konden daar terecht. Een mooie “passende functie elders”, om het zo maar te noemen. Maar wel een tijdelijke functie, omdat ook die zeer waarschijnlijk eindig is. Is hen dat wel voldoende duidelijk gemaakt?’

FNV WIL IN GESPREK MET BANKEN

Bolte legt uit dat er volgens hem ook op de anti fraude-afdelingen vrijwel zeker banen gaan verdwijnen. ‘Vanwege de hoge kosten werken de banken aan een gezamenlijk platform waar ze hun betaaltransacties kunnen monitoren. In ieder geval vijf banken, waaronder de drie grote, hebben een bv opgericht onder de naam Transactie Monitoring Nederland. Het is de bedoeling dat onder de vlag van TMNL algoritmes in plaats van mensen op zoek gaan naar ongebruikelijke transacties. Deze aanpak ligt als gevolg van de toeslagenaffaire gevoelig, maar ik denk toch dat dit de toekomst gaat worden.’

Lang verhaal kort: ‘Ik wil in gesprek met de banken. Niet alleen over de arbeidsvoorwaarden, maar ook over de toekomst van de medewerkers, álle medewerkers. Dat is lastig, want het onderwerp ligt op meerdere vlakken gevoelig. De banken vrezen de publieke opinie, ze vrezen voor nieuwe boetes en ze zijn bang voor nóg verdere oplopende kosten voor het monitoren van verdachte transacties. Maar ervan uitgaande dat meer samenwerking en verdere digitalisering ook de toekomst zal blijven overheersen, moeten we het tóch hebben over wat dit betekent voor het personeel. Het onderwerp bijscholing zal van die gesprekken een belangrijk onderdeel uitmaken. De banken moeten hun medewerkers toekomstperspectief blijven bieden. Is het niet binnen de bank zelf, dan daarbuiten. Daar moeten ze op voorbereid worden. Niet alleen psychisch, ook qua kennis, kunde en vaardigheden.’

‘DE BANKEN MOETEN HUN MEDEWERKERS TOEKOMST-PERSPECTIEF BLIJVEN BIEDEN?’

Deel deze pagina